روف تاپ یکی از انواع سیستم های تهویه مطبوع است که به آن یونیت پکیج نیز گفته میشود دلیل این نام گداری درواقع به دلیل نوع ساختار آن است ، روفتاپ ها از دو بخش تشکیل میشوند : چیلر هواساز DX اجزای
ادامه مطلب

چیلر یکی از محصولات تهویه مطبوع است که وظیفه سرمایش را بر عهده دارد که بنابر نوع پروسه ایجاد سرمایش به دو دسته تقسیم میشوند. جذبی تبریدی چیلر جذبی یا ابزوربشن درواقع نوعی از سیستم های تهویه است که با استفاده از
ادامه مطلب