یونیت سردخانه ها را میتوان به دو دسته زیر صفر و بالای صفر تقسیم کرد که قبل از نصب تجهیزات باید کاربری آن کاملا مشخص شود.

برای هر سردخانه یونیت خاص خود را باید نصب کرد که در غیر این صورت دمای سردخانه به دمای مورد نیاز نخواهد رسید.

یونیت ها عموما دارای چهار بخش اصلی به شرح زیر هستند:

  1. کمپرسور
  2. کندانسور
  3. اکسپنشن ولو
  4. اواپراتور

سردخانه های فریونی از سیکل تبرید تراکمی پیروی میکنند که همین اصل باعث ایجاد سرمایش میگردد و حضور هرکدام از این اجزا لازمه ایجاد سرمایش است.

کمپرسور :

همیشه نقطه شروع سیکل و به عنوان قلب تپنده شناخته میشود که وظیفه اصلی آن متراکم کردن مبرد (فریون) است. کمپرسور انواع مختلفی دارند که توسط تولیدکنندگان مختلفی نیز تولید میگردد.

برند های شناخته شده و مطرح کمپرسورها در یونیت سردخانه در ایران :

  1. BITZER (made in Germany )
  2. BUCK (made in Germany)
  3. COPLAND (made in taiwan)
  4. HANBEL (made in taiwan )

درواقع کمپرسور با متراکم کردن مبرد باعث آزاد کردن گرمای نهان میشود و در صورت دفع این گرما قادر خواهیم بود که سرمایش ایحاد کنیم.

کندانسور سردخانه :

کندانسور از کلمه لاتین Condenser گرفته شده به معنی تقطیر کننده و وظیفه اصلی آن تقطیر مبرد (فریون) فشرده شده و داغ است . که در یونیت سردخانه در فضای بیرونی نصب میشود و دارای مدل های مختلفی است.

برای آشنایی بیشتر با کندانسور ها کلیک کنید یا با ما تماس حاصل فرمایید.

اکسپنشن ولو:

بعد از تقطیر مبرد درون کندانسور و تبدیل آن به مایع برای ایجاد سرمایش نیازمند کاهش حجم مبرد هستیم تا با این فرایند گرمای محیط را جذب کنیم.

به منظور این کاهش حجم از یک شیر به نام اکسپنشن استفاده میگردد که وظیفه اصلی آن کاهش حجم مبرد در فشار ثابت است تا بتوان گرمای محیط را جذب کرد.

در صورت انتخاب اشتباه اکسپنشن ولو در یونیت های مبرد به اندازه کافی کاهش حجم پیدا نکرده که در پی آن سردخانه با راندمان کاری پایین تری کار نحواهد کرد.

اواپراتور یونیت سردخانه:

اواپراتور مرحله پایانی یونیت است که نتیجه آن ایحاد سرمایش درون فضای سردخانه خواهد بود که خود به دو مدل زیر صفر و بالای صفر تقسیم میشود.

برای آشنایی ببیشتر با اواپراتور کلیک کنید.