آدرس: تهران – شهرک صنعتی صفادشت -بلوار خرداد -خیابان نهم غربی پلاک 159
شماره تماس : 02140668801 الی 3
شماره موبایل : 09227018274